בעמוד הזה נעבור על הנושאים הבאים:

  1. סרטון הסבר על חילוק ארוך
  2. חילוק מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי (ללא שארית)
  3. חילוק מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי (עם שארית)
  4. חילוק מספר תלת ספרתי במספר חד ספרתי (ללא שארית)
  5. חילוק מספר תלת ספרתי במספר חד ספרתי (עם שארית)

סרטון הסבר על חילוק ארוך

 

חילוק מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי (ללא שארית בתוצאה)

בסרטון הבא נלמד איך פותרים שני תרגילים של חילוק ארוך בין מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי, לתוצאה במקרה הזה אין שארית

רוצים לתרגל חילוק ארוך בין מספר דו ספרתי למספר חד ספרתי ללא שארית? הנה שני דפי תרגול מושלמים עבורכם!

דף עבודה לתרגול חילוק ארוך בין מספר דו ספרתי ומספר חד ספרתי ללא שארית בתוצאה – עמוד ראשון

דף עבודה לתרגול חילוק ארוך בין מספר דו ספרתי ומספר חד ספרתי ללא שארית בתוצאה – עמוד שני

 

חילוק מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי (עם שארית בתוצאה)

בסרטון הבא נלמד איך פותרים שני תרגילים של חילוק ארוך בין מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי, לתוצאה במקרה הזה אין שארית

רוצים לתרגל חילוק ארוך בין מספר דו ספרתי למספר חד ספרתי ללא שארית? הנה שני דפי תרגול מושלמים עבורכם!

דף עבודה לתרגול חילוק ארוך בין מספר דו ספרתי ומספר חד ספרתי עם שארית בתוצאה – עמוד ראשון

דף עבודה לתרגול חילוק ארוך בין מספר דו ספרתי ומספר חד ספרתי עם שארית בתוצאה – עמוד שני

 

חילוק מספר תלת ספרתי במספר חד ספרתי (עם שארית בתוצאה)

בסרטון הבא נלמד איך פותרים שני תרגילים של חילוק ארוך בין מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי, לתוצאה במקרה הזה אין שארית

רוצים לתרגל חילוק ארוך בין מספר תלת ספרתי למספר חד ספרתי ללא שארית? הנה שלושה דפי תרגול מושלמים עבורכם!

דף עבודה לתרגול חילוק ארוך בין מספר תל ספרתי ומספר חד ספרתי עם שארית בתוצאה – עמוד ראשון

דף עבודה לתרגול חילוק ארוך בין מספר דו ספרתי ומספר חד ספרתי עם שארית בתוצאה – עמוד שני

דף עבודה לתרגול חילוק ארוך בין מספר דו ספרתי ומספר חד ספרתי עם שארית בתוצאה – עמוד שלישי

סגירת תפריט