תרגול ודפי עבודה באנגלית

תרגול אנגלית לכיתה ד׳

תרגול אנגלית לכיתה ה׳

תרגול אנגלית לכיתה ו׳

תרגול Present Simple – הווה פשוט

תרגול הווה מושלם Present Perfect

תרגול עבר פשוט – Past Simple

תרגול WH Questions

 

Reading Comprehension Level 2

מאגר דפי העבודה בבניה - בקרוב תוצע חוברת קריאה לכל רמת קריאה, ובה כ 15 סיפורים קצרים

 

 

 

סגירת תפריט