שאלון להורדה

שאלה 1 – חורף2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בוידאו:

שאלה 2 – חורף2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בוידאו:

שאלה 3 – חורף2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בוידאו:

שאלה 4 – חורף2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בוידאו:

שאלה 5 – חורף2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בוידאו:

6 – חורף2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בוידאו:

שאלה 1 – חורף 2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בכתב:

שאלון 182 - חורף 2021 מועד נבצרים-שאלה 1-פתרון בכתב

שאלה 2 – חורף 2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בכתב:

שאלון 182 - חורף 2021 מועד נבצרים-שאלה 1-פתרון בכתב

 

שאלה 3 – חורף 2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בכתב:

שאלון 182 - חורף 2021 מועד נבצרים-שאלה 3-פתרון בכתב

שאלה 4 – חורף 2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בכתב:

⁨שאלון 182 - חורף 2021 מועד נבצרים-שאלה 4-פתרון בכתב⁩

שאלה 5 – חורף 2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בכתב:

⁨שאלון 182 - חורף 2021 מועד נבצרים-שאלה 5-פתרון בכתב⁩

שאלה 6 – חורף 2021 תשפ״א מועד נבצרים, פתרון בכתב:

⁨שאלון 182 - חורף 2021 מועד נבצרים-שאלה 6-פתרון בכתב⁩

 

כתיבת תגובה

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

סגירת תפריט