להורדת הקובץ
[/pms-restrict]
שאלות מלוליות לתרגול כפל וחיבור - לכיתה ג׳

תרגול ביסוס וחיזוק לוח הכפל לכיתה ג׳

 

המספרים בתחום הרבבה

 

ישר המספרים

 

פעולות חשבון בתחום הרבבה

 

תרגול סדר פעולות

 

שברים יסודיים

 

חקר נתונים

 

מדידות וגיאומטריה

 

תרגול שאלות מילוליות לכיתה ג׳

 

דפי עבודה קצרים בחשבון (לחופש הגדול) לכיתה ג׳

 

מבחנים ודפי חזרה

 

משחקים ואתגרים בחשבון לכיתה ג׳

 

 

 

 

כתיבת תגובה

סגירת תפריט