להורדת הקובץ
[/pms-restrict]
תרגול בחיסור שברים מעורבים לתלמידי כיתה ה׳

תרגול שברים לתלמידי כיתה ה׳

גאומטריה וחישוב שטחים

תרגול שברים עשרוניים לתלמידי כיתה ה׳

תרגול כפל לתלמידי כיתה ה׳

תרגול חיבור לכיתה ה׳

שאלות מילוליות בחשבון לכיתה ה׳

דפי עבודה קצרים בחשבון לחופש לכיתה ה׳

,rduk

סגירת תפריט