בעמוד הבא נלמד איך:

  • איך מפרקים טרינום כאשר המקדם a=1
  • איך מפרקים טרינום כאשר המקדם a≠1
  • איך מצמצמים שברים אלגבריים עם טרינום כאשר המקדם a=1
  • איך מצמצמים שברים אלגבריים עם טרינום כאשר המקדם a≠1

איך מפרקים טרינום כאשר המקדם a=1

 

איך מפרקים טרינום כאשר המקדם a≠1

 

איך מצמצמים שברים אלגבריים עם טרינום כאשר המקדם a=1

 

איך מצמצמים שברים אלגבריים עם טרינום כאשר המקדם a≠1

כתיבת תגובה

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

סגירת תפריט