בעמוד הזה נלמד ונתרגל את חוקי החזקות הבסיסיים, יש חמישה חוקים עיקריים. אחרי כל חחוק נפתור כמה דוגמאות. אם יש שאלות, אתם מוזמנים לשלוח שאלה באזור התגובות בתחתית העמוד!!!

  1. חוקי כפל חזקות
  2. חוקי חילוק חזקות
  3. חוקי חזקה של מכפלה
  4. חוקי חזקה של חזקה
  5. חוקי שברים בחזקה

נוסחאון חוקי החזקות של קרנפים

מהי חזקה?

בחשבון, חזקה היא פעולה המתבצעת בין שני מספרים הבסיס והמעריך.

החזקה היא כתיבה מקוצרת של מכפלת הבסיס בעצמו כמספר הפעמים במעריך:

מושגי יסוד בחזקות

במקרה הזה המעריך הוא b ואילו הבסיס הוא a, ולכן a בחזקת b הוא למעשה מכפלה b פעמים של a:

חזקה - מושגי יסוד

 (b פעמים) ab = a*……*a

4 * 4 *4 * 4 * 4 = 45


חוקי חזקות בסיסיים:

חוקי כפל חזקות (בסיסים שווים):

כאשר ניגשים למכפלה של שתי חזקות בעלות בסיס שווה, תוצאת המכפלה היא סכום החזקות:

חוקי חזקות - מכפלת חזקות פשוטה

שאלות לדוגמא:

חוקי חזקות - כפל חזקות


חוקי חילוק חזקות (בסיסים שווים):

כאשר יש לנו חלוקה בין שתי חזקות בעלות בסיס שווה, תוצאת החלוקה תהיה הבסיס בחזקת מעריך המונה פחות מעריך המכנה:

חוקי חזקות - חילוק חזקות

שאלות לדוגמא:

חוקי חזקות - דומאות לחילוק חזקות


חוקי חזקה של מכפלות:

כאשר יש לנו מכפלה בסוגריים וכולה עולה בחזקה, ניתן לפרק אותן למכפלה של חזקות:

חוקי חזקות - מכפלת בסיסים

שאלות לדוגמא:

חוקי חזקות - דוגמאות למכפלת בסיסים


חוקי חזקה בחזקה:

במקרה ויש לנו חזקה שעולה בחזקה, התשובה תהיה הבסיס בחזקות מכפלת שני המעריכים:

חוקי חזקות- חזקה בחזקה

שאלות לדוגמא:

חוקי חזקות- חזקה בחזקה - שאלות לדוגמא


חוקי חזקה לשבר:

כאשר יש לנו שבר שעולה בחזקה, אפשר להוציא שבר חדש כאשר המונה עולה בחזקת המעריך והמכנה עולה בחזקת המעריך:

חוקי חזקות - שברים בחזקה

שאלות לדוגמא:

חוקי חזקות - שברים בחזקה - שאלות לדוגמא


ריכוז כל חוקי החזקות:

 

ריכוז כל חוקי החזקות

נוסחאון חוקי החזקות של קרנפים

יש שאלות? משהו לא ברור? כתבו בתגובה ונענה

כתיבת תגובה

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

סגירת תפריט