איך יודעים אם מספר מתחלק ב – 2?

 • כדי שהמספר יתחלק ב2 ללא שארית הוא חייב להיות זוגי, כלומר ספרת האחדות צריכה להיות 0 או 2 או 4 או 6 או 8
 • מספרים לדוגמא המתחלקים ב2 ללא שארית הם 10 , 14 , 98 , 34 , 134 , 1134 , 112234
 • מספרים לדוגמא שאינם מתחלקים ב2 ללא שארית הם 11 , 15 , 99 , 35 , 135 , 1135 , 112235
 • דפי עבודה לתרגול סימני חלוקה ב2

 

איך יודעים אם מספר מתחלק ב – 3?

 • כדי שהמספר יתחלק ב3 ללא שארית סכום ספרותיו צריך להתחלק ב3 גם כן
 • מספרים לדוגמא המתחלקים ב3 ללא שארית הם:
  • 33 -> 3+3 -> 6 מתחלק ב3 ולכן 33 מתחלק ב3
  • 27 -> 2+7 -> 9 מתחלק ב3 ולכן 27 מתחלק ב3
  • 117 -> 1+1+7 -> 9 מתחלק ב3 ולכן 117 מתחלק ב3
  • 1,203 -> 1+2+0+3 -> 6 מתחלק ב3 ולכן 1,203 מתחלק ב3
  • 33,411 -> 3+3+4+1+1 = 12(כבר כאן אפשר לדעת שהוא מתחלק ב3)  12->1+2 -> 3 מתחלק ב3 ולכן 33,411 מתחלק ב3

 

 • מספרים לדוגמא שלא מתחלקים ב3 ללא שארית הם:
  • 34 -> 3+4 -> 7 מתחלק ב3 ולכן 34 אינו מתחלק ב3
  • 26 -> 2+6 -> 8 מתחלק ב3 ולכן 26 אינו מתחלק ב3
  • 116 -> 1+1+6 -> 8 מתחלק ב3 ולכן 116 אינו מתחלק ב3
  • 1,202 -> 1+2+0+2 -> 5 מתחלק ב3 ולכן 1,202 אינו מתחלק ב3
  • 33,410 -> 3+3+4+1+1 = 11(כבר כאן אפשר לדעת שאינו מתחלק ב3)  11->1+1 -> 2 מתחלק ב3 ולכן 33,410 אינו מתחלק ב3
 • דפי עבודה לתרגול סחמני חלוקה ב3

 

איך יודעים אם מספר מתחלק ב – 5?

 • כדי שהמספר יתחלק ב5 ללא ספרת האחדות שלו צריכה להיות 5 או 0.
 • מספרים לדוגמא המתחלקים ב5 ללא שארית הם: 10 , 15 , 5 , 110 , 1110 , 5555
 • מספרים לדוגמא שלא מתחלקים ב5 ללא שארית הם: 11 , 16 , 6 , 111 , 1111 , 5556
 • דפי עבודה לתרגול סימני חלוקה ב5

 

איך יודעים אם מספר מתחלק ב – 6?

 • מספר מתחלק ב6 ללא שארית אם הוא זוגי (מתחלק ב2) וגם מתחלק ב3 ללא שארית.
 • מספרים לדוגמא שמתחלקים ב6 ללא שארית הם:
  • 36 – כעת נבדוק חלוקה ב3: 36->3+6=9 מתחלק ב3, ספרת אחדות מתחלקת ב2 ולכן מתחלק גם ב6
  • 72 – כעת נבדוק חלוקה ב3: 72->2+7=9 מתחלק ב3, ספרת אחדות מתחלקת ב2 ולכן מתחלק גם ב6
  • 666 – כעת נבדוק חלוקה ב3: 6+6+6 = 18 -> 8+1 = 9 מתחלק ב3, ספרת אחדות מתחלקת ב2 ולכן מתחלק גם ב6
 • מספרים לדוגמא שלא מתחלקים ב3 ללא שארית הם:
  • 33 – כעת נבדוק חלוקה ב3: 33->3+3=6 מתחלק ב3, ספרת אחדות אינה מתחלקת ב2 ולכן 33 לא מתחלק ב6
  • 393 – כעת נבדוק חלוקה ב3: 393->3+9+3=12 – > 1+2=3 מתחלק ב3, ספרת אחדות אינה מתחלקת ב2 ולכן 33 לא מתחלק ב6
 • דפי עבודה לתרגול סימני חלוקה ב6

 

איך יודעים אם מספר מתחלק ב – 9?

 • מספר מתחלק ב9 אם סכום ספרותיו מתחלק ב9
 • מספרים לדוגמא שמתחלקים ב9 ללא שארית הם:
  • 27 -> 2+7=9, 9 מתחלק ב9 ולכן גם 27 מתחלק ב9
  • 108 -> 1+8=9, 9 מתחלק 9 ולכן גם 108 מתחלק ב9
  • 18,099 -> 1+8+0+9+9=18, 18-> 8+1=9 ולכן גם 18,099 מתחלק ב9
 • מספרים לדוגמא שאינם מתחלקים ב9 ללא שארית הם:
  • 28 -> 2+8=10, 10 אינו מתחלק ב9 ולכן גם 28 אינו מתחלק ב9
  • 109 -> 1+9=10, 10 אינו מתחלק ב9 ולכן גם 109 אינו מתחלק ב9
  • 18,096 -> 1+8+0+9+6=15, 15-> 5+1=6 אינו מתחלק ב9 ולכן גם 18,096 אינו מתחלק ב9
 • דפי עבודה לתרגול סמני חלוקה ב9

 

דפי תרגול סימני חלוקה :

סגירת תפריט

קרנפים רוצים להחזיר לסביבה, רוצים מנוי? תתרמו

תרמו למי שאתם רוצים - ארגון, עמותה, האיש ברחוב
אנחנו לא נשאל שאלות
מנוי חודשי חינם - תרומה של 30 ש״ח
מנוי שנתי חינם - תרומה של 70ש״ח ומעלה

איך תקבלו את המנוי שלכם?

 1. תתרמו, יעשה לכם טוב
 2. שלחו מייל עם סכום התרומה ומייל שעבורו נפתח את המנוי
 3. זהו, אין שאלות או מענות