להורדת הקובץ
[/pms-restrict]
תרגול השלמת חיבור וחיסור - לכיתה ג׳ - חלק 2

תרגול ביסוס וחיזוק לוח הכפל לכיתה ג׳

המספרים בתחום הרבבה

ישר המספרים

פעולות חשבון בתחום הרבבה

תרגול סדר פעולות

שברים יסודיים

חקר נתונים

משחקים ואתגרים בחשבון לכיתה ג׳

 

מדידות וגיאומטריה

תרגול שאלות מילוליות לכיתה ג׳

דפי עבודה קצרים בחשבון (לחופש הגדול) לכיתה ג׳

מבחנים ודפי חזרה

סגירת תפריט