למה אנחנו לומדים איך למצוא מכנה משותף בשברים?

מציאת מכנה משותף שברים עוזר לנו לחשב בקלות תרגילים חיבור וחיסור שברים, בהם המכנה שונה, למשל בתרגיל הבא:

המכנה בין שני השברים שונה ולפתרון תרגיל החיבור נצטרך למצוא מכנה משותף. במקרה הזה, כדי למצוא את המכנה המשותף, נכפיל את המונה והמכנה של השברים במספר שלם, למשל:

ונקבל תרגיל חיבור חדש ופשוט יותר לפתרון:

 

שלבים למציאת מכנה משותף:

1. ניסיון להגיע מהמכנה הקטן יותר אל המכנה הגדול יותר ע״י מכפלה בשלם של השבר בעל המכנה הקטן יותר, למשל:כדי להגיע למכנה המשוף המתאים, נכפיל את המונה והמכנה ב2 וכך נגיע למכנה משותף 6:

2. ניסיון למציאת מכנה משותף ב״ראש״ ע״י שימוש בלוח הכפל, למשל:

את 1/4 נכפיל ב3/3 ואת 2/3 נכפיל ב4/4 וכך נגיע למכנה משותף 12:

3. מכנה משותף שהוא מכפלת כלל המכנים בתרגיל, למשל:

תרגילים לדוגמא למציאת מכנה משותף, מתוך דפי התרגול בשברים לכיתה ה׳:

תרגול שברים לתלמידי כיתה ה׳

כתיבת תגובה

סגירת תפריט