תרגול אינטגרל מסוים של פולינום – מציאת פרמטר – 3

להורדת הקובץ תרגול חישוב אינטגרל מסוים של פולינום ומציאת פרמטר. בתרגול נמצא פרמטר המקיים תוצאה של אינטגרל מסוים. בדף התרגילים 5 שאלות המתרגלות את הנושא וכוללות פתרונות סופיים.    …

להמשך קריאה

תרגול אינטגרל מסוים של פולינום – מציאת פרמטר – 1

להורדת הקובץ תרגול חישוב אינטגרל מסוים של פולינום ומציאת פרמטר. בתרגול נמצא פרמטר המקיים תוצאה של אינטגרל מסוים. בדף התרגילים 5 שאלות המתרגלות את הנושא וכוללות פתרונות סופיים.    …

להמשך קריאה

תרגול אינטגרל מסוים של פולינום – מציאת פרמטר – 2

להורדת הקובץ תרגול חישוב אינטגרל מסוים של פולינום ומציאת פרמטר. בתרגול נמצא פרמטר המקיים תוצאה של אינטגרל מסוים. בדף התרגילים 5 שאלות המתרגלות את הנושא וכוללות פתרונות סופיים.    …

להמשך קריאה

דף עבודה לתרגול חישוב אינטגרל מסוים של פולינום – רמה 2

להורדת הקובץ תרגול חישוב אינטגרל מסוים של פולינום. תרגול מבוא לנושא האנטגרלים עם פולינומים פשוטים ביותר, נתרגל חישוב אינטגרל בטווח מסוים, בעמוד 10 תרגילים שונים המתרגלים פתרון האינטגרל של פולינום…

להמשך קריאה

דף עבודה לתרגול חישוב אינטגרל מסוים של פולינום – רמה 1

להורדת הקובץ תרגול חישוב אינטגרל מסוים של פולינום. תרגול מבוא לנושא האנטגרלים עם פולינומים פשוטים ביותר, נתרגל חישוב אינטגרל בטווח מסוים, בעמוד 10 תרגילים שונים המתרגלים פתרון האינטגרל של פולינום…

להמשך קריאה

דף עבודה לתרגול חישוב אינטגרל לא מסוים של פולינום – רמה 1

להורדת הקובץ תרגול חישוב אינטגרל לא מסוים של פולינום. תרגול מבוא לנושא האנטגרלים עם פולינומים פשוטים ביותר, בעמוד 10 תרגילים שונים המתרגלים פתרון האינטגרל של פולינום וכולל פתרון מלא של…

להמשך קריאה

דף עבודה לתרגול חישוב אינטגרל לא מסוים של פולינום – רמה 2

להורדת הקובץ תרגול חישוב אינטגרל לא מסוים של פולינום. תרגול מבוא לנושא האנטגרלים, בעמוד 10 תרגילים שונים המתרגלים פתרון האינטגרל של פולינום וכולל פתרון מלא של כל אחד מהתרגילים  …

להמשך קריאה
סגירת תפריט